Arkiv 2000-2015

En række gamle artikler, hvoraf de fleste oprindelig blev vist på min tidligere hjemmeside, bearbejder de samme problemstillinger som denne blog. De vil derfor kunne være af interesse for den, der har lyst til at tænke tingene nøjere igennem. Hvis nogen finder inkonsistenser imellem mine gamle og nye påstande, vil jeg være taknemmelig for at blive gjort opmærksom på det. Hvis nogen derimod synes, jeg siger det samme hele tiden, kender jeg intet bedre svar end Sokrates’: “Ja, og jeg siger det samme om den samme ting!”.

De gamle skrifter indeholder:

Præsentation af mine filosofiske helte, den tyske hermeneutiker Hans-Georg Gadamer og den engelske historiker Robin George Collingwood:

Et århundredes tænkning: H.-G. Gadamer (2000)

Læserens formaning til forskeren – som den høres i H.-G. Gadamers filosofi (2002)

Om aktualiteten af R. G. Collingwoods historiefilosofi (2002)

Analyser af terrorismens årsager og strategiske aspekter:

Naturloven om terror og fattigdom i et filosofisk perspektiv (2002)

Om fattigdom, terror og sociologiske forklaringer (2004)

Hvad er en politisk aktør? (2004)

Forskellige synsvinkler på venstrefløjens problemer med integrationstemaet:

Venstrefløjens behov for selvkritik (2002)

Aspekter af integrations-problematikken (2002)

Bidrag til venstrefløjens selvkritik (2002)

Om venstrefløjens teoretiske lammelse – og vejen ud (2002)

Om Jerichows konstruktivitet og Lykketofts ubetvivleligheder (2003)

Anthony Giddens og tørklædedebatten (2004)

Særligt om Socialdemokraternes krise efter valget i 2001:

Socialdemokratiets Menneskesyn (2002)

Det socialdemokratiske trekantdrama (2002)

Om USA og strategien bag Irak-krigen:

Rumsfeld og Kærligheden (2003)

USA’s olieinteresser og venstrefløjens søforklaringer (2003)

Om diverse filosofiske problemstillinger:

Er lovgivningen et redskab eller et sprog? Adfærdsregulerende versus kommunikative aspekter (2005)

Om begrebet “fjendebillede” – og om fjendebilledet af det (2005)

Den slags laver man ikke med mig! – En filosofisk strøtanke om skakmaskiner og medmennesker (2002)

Om deskriptiv mening og normativ klang – med terrorbegrebet som eksempel (2002)