Arkiv 2015-16

Nærværende blog blev nærmest pisket frem af begivenhederne i det turbulente efterår 2015. Temaerne havde optaget mig tidligere (jf Arkiv 2000-2015), men skriverierne havde været lagt på hylden i årevis og ville måske aldrig være blevet genoptaget, hvis det ikke var for følgerne af Merkels berømte sætning, “Wir schaffen das”.

To verdener, en kausalforklaring.

Offentliggjort 21. november 2015. Med udgangspunkt i en australsk stormuftis påstand om, at Paris-terroren skyldes “islamofobi”, diskuteres denne type kausalforklaring, der ofte deles af islamister og venstreorienterede.

Om synspunkters sandhed og effekt i integrationsdebatten

Offentliggjort 3. december 2015. Fremprovokeret af et interview med religionssociologen Rauf Ceylan diskuteres positiv tænkning og selvopfyldende profetier – samt den mærkværdige instrumentalisering af dømmekraften, der foregår, når man forsøger at tro det mest nyttige snarere end det mest sande.

Venstrefløjen og integrationsdebatten

Offentliggjort 15. marts 2016. En drøftelse af venstrefløjens nederlag i integrationsdebatten, hvis hovedårsag hævdes af ligge i en hang til scientistisk tænkning. Venstrefløjens scientisme analyseres ved hjælp af begreberne objektivisme, reduktionisme og determinisme.

Om virkeligheden og dens billede

Offentliggjort 15.marts 2016. I Kølvandet på diverse eksperters advarsler om følgerne af “smykkeloven” diskuteres pålideligheden og den politiske brugbarhed af den slags advarsler. Artiklens hovedpointe er, at varen er vigtigere end reklamen, og virkeligheden vigtigere end det billede af den, som man måske gerne vil give andre.

Zornig: En forbrydelse uden offer?

Offentliggjort 20. marts 2016. Artiklen påpeger, at Lisbeth Zornigs moralske selvrealisering ikke var uden tabere – men at man blot skal til Sverige for at finde dem.

To slags visdom: Sandhedsværdi eller nytteværdi?

Offentliggjort 29. marts 2016. En filosofisk undersøgelse af forskellen imellem at erkende omverdenen og at manipulere den teknisk – samt af risikoen ved at blande tingene sammen, således at erkendelsen instrumentaliseres som “positiv tænkning”.

Jakob Scharf i Deadline 8. april 2016

Offentliggjort 9. april 2016. Kritik af den påstand, at terror alene skulle udspringe af psykologiske behov, og at de religiøse motiver først skulle opstå ved en “efterrationalisering”.

Om strategi i skak og terrorbekæmpelse

Offentliggjort 18. maj 2016. En analyse af tre strategiske situationer, hvor man i modstrid med en ofte gentaget maksime rent faktisk bør “spille modstanderens spil”. Grundideen er, at strategi primært handler om at gøre noget i og for sig fornuftigt og kun sekundært om at overraske.

Om “bløde” og “hårde” strategier til social påvirkning

Offentliggjort 12. juni 2016. Med henblik på at analysere forskellige typer af social påvirkning adskilles tre aspekter af begrebet om en menneskelig aktør: målsætninger, handlemuligheder og kalkulationer. Der argumenteres for, at det i politisk henseende kan virke mest attraktivt at påvirke folks målsætninger, men at dette ikke desto mindre er den mest usikre og risikable strategi. Problemet eksemplificeres med nogle af den nyere histories største politiske fejltagelser.

Bidrag til en politisk ukorrekt psykologi

 

Om at holde hovedet koldt i terrorbekæmpelsen. Et svar til Dalgaard-Nielsen, Bødskov, Barfoed og Fuglede

Hermeneutiske implikationer i den politiske debat

Om krigstraumer som forklaring på massevoldtægt

Masseindvandringen og de intellektuelles forfald

Om medfølelsen med Trumps vælgere – videnskabsteoretiske antydninger

Trumps radikaliserende virkning: Testen er i gang!

Reaktion på DR-Nyheder 22/11 2016: “Etnolog: Debatten om indvandring handler om vores frygt for fremtiden”

Deja-vu: Muhammedkrisen light